BIOLOĢISKO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS IESPĒJAS TALSU UN TUKUMA NOVADĀ