Andritis

tabula

tabula

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Valdes loceklis Egils Bariss 26677434 egils.bariss@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Irlava, Lestene Juris Bulahs 29347033 juris.bulahs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Tume, Degole, Lapmežciems, Rauda Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Sēme, Zentene Reinis Avotiņš 25000879 reinis.avotins@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Slampe, Džūkste Juris Bulahs 29347033 juris.bulahs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Pūre, Jaunsāti Reinis Avotiņš 25000879 reinis.avotins@k-tilde.lv
Traktortehnikas pakalpojumi Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Gunda Cīrule 25000881 gunda.cirule@tukums.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Santa Heimane 25585315
Juriste Inese Kurzemniece 29419049 inese.kurzemniece@k-tilde.lv
Tukuma tirgus pārvaldnieks Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Grāmatvedis/klientu apkalpošanas speciālists Normunds Ābele 27756514 normunds.abele@tukums.lv
Uzskaitvede (Degole, Tume, Slampe, Pūre, Jaunsāti) Iluta Strazdiņa 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Uzskaitvede (Irlava, Lestene, Džūkste, Zentene, Sēme, Lapmežciems) Alla Bulaha 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Tume, Degoles, Slampes, Pūres un Jaunsātu pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Irlavas, Lestenes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Lapmežciema un Smārdes pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv

AtKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

AtKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKārtota tabula ar kodu

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Valdes loceklis Egils Bariss 26677434 egils.bariss@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Irlava, Lestene Juris Bulahs 29347033 juris.bulahs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Tume, Degole, Lapmežciems, Rauda Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Sēme, Zentene Reinis Avotiņš 25000879 reinis.avotins@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Slampe, Džūkste Juris Bulahs 29347033 juris.bulahs@k-tilde.lv
Komunālas saimniecības vadītājs Pūre, Jaunsāti Reinis Avotiņš 25000879 reinis.avotins@k-tilde.lv
Traktortehnikas pakalpojumi Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Gunda Cīrule 25000881 gunda.cirule@tukums.lv
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Santa Heimane 25585315
Juriste Inese Kurzemniece 29419049 inese.kurzemniece@k-tilde.lv
Tukuma tirgus pārvaldnieks Gints Cērmanis 27756515 gints.cermanis@k-tilde.lv
Grāmatvedis/klientu apkalpošanas speciālists Normunds Ābele 27756514 normunds.abele@tukums.lv
Uzskaitvede (Degole, Tume, Slampe, Pūre, Jaunsāti) Iluta Strazdiņa 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Uzskaitvede (Irlava, Lestene, Džūkste, Zentene, Sēme, Lapmežciems) Alla Bulaha 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Tume, Degoles, Slampes, Pūres un Jaunsātu pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756510 iluta.strazdina@k-tilde.lv
Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana (Irlavas, Lestenes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes, Lapmežciema un Smārdes pagasts) Līdz katra mēneša 28.datumam 27756511 alla.bulaha@k-tilde.lv