Cenu aptauja par daudzdzīvokļu ēkas tehnisko apsekošanu

Realizējot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju, SIA “Komunālserviss TILDe” veic cenu aptauju nolūkā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Dzintars 2”, kas atrodas Pūres pagastā, Tukuma novadā, tehniskajai apsekošanai.

Aicinām līdz 2022.gada 10.jūnijam iesniegt savu cenas piedāvājumu pakalpojumam. Piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 2022.gada 31.jūliju, maksimālais izpildes termiņš – 8 nedēļas no Līguma noslēgšanas.

Apsekošanas uzdevums, ēkas inventarizācijas lieta un  piedāvājuma iesniegšanas forma atrodami saitē – https://failiem.lv/u/d9pmsmxv5