Cenu aptauja par Tukuma tirgus labiekārtošanas projekta izstrādi

SIA “Komunālserviss TILDe” līdz 23. septembrim aicina iesniegt cenu piedāvājumu Tukuma tirgus labiekārtošanas būvprojekta izstrādei.

Tehniskā specifikācija:

https://www.k-tilde.lv/wp-content/uploads/2021/09/Cenu-aptauja-tirgus-buvprojkets1.docx

Piedāvājuma veidlapa:

https://www.k-tilde.lv/wp-content/uploads/2021/08/Piedavajums-Tirgus-buvprojekts.docx

Topogrāfiskais plāns:

https://www.k-tilde.lv/wp-content/uploads/2021/08/Topografija.pdf